Manualer

Här kan du ladda ner manualer på flera språk för Newell-produkter.

Garantivillkor

Garantin beviljas för en period på 24-36 månader från inköpsdatumet beroende på produkt.
Defekter som upptäcks under garantiperioden kommer att åtgärdas inom en period som inte är längre än 14 dagar, räknat från det datum då utrustningen tas i bruk för service.

Om det finns ett behov av att importera delar från utlandet, förlängs reparationstiden med den tid som krävs för att importera delar. Kunden kommer att informeras om den förväntade tiden för reparation av utrustningen i samband med behovet av att importera delar från utlandet.

Reparation under garanti kommer att utföras efter presentation:
- ett av kunden undertecknat garantidokument avseende den defekta utrustningen,
- Ett giltigt bevis på inköp av utrustning med ett angivet försäljningsdatum.
Fakta och datum för reparationen bekräftas av servicen i garantidokumentet.
Kunden har rätt att ansöka om ersättning av produkten med en ny, om så är fallet:
- Under garantiperioden kommer servicecentret att utföra 3 reparationer av samma fel, och utrustningen kommer fortfarande att uppvisa ett fel som hindrar den från att användas som avsett.
- Servicecentret ska skriftligen meddela att det inte är möjligt att åtgärda felet.
Om det inte är möjligt att ersätta utrustningen med en ny efter det att de villkor som anges i punkt 6 har uppfyllts, har kunden rätt till återbetalning av det betalda beloppet.

Garantin täcker inte skador som orsakas av normalt slitage (drivremmar, glödlampor, läslasrar etc.).
Skador orsakade av drivremmar, glödlampor, läslasrar etc. omfattas inte av garantin.
Garantin täcker inte skador som orsakats av yttre omständigheter, t.ex. mekaniska skador, föroreningar, översvämningar, blixtnedslag, överspänning i elnätet, hårdvaruinstallation och programuppdatering som inte överensstämmer med bruksanvisningen, användning som inte överensstämmer med den avsedda användningen, högtalarskador på grund av signalöverbelastning, förstärkare eller svängning i signalkällan, förekomst av direkt spänning vid förstärkarens utgång.

Förutsättningen för att kunden ska kunna åberopa de rättigheter som följer av denna garanti är att utrustningen används, underhålls och förvaras på det sätt som anges i bruksanvisningen.
Garantin täcker inte skador som orsakas av att kunden inte skyddar utrustningen tillräckligt under transporten, i synnerhet när utrustningen tas bort, sätts in och flyttas.
Garantin täcker inte heller skador som orsakats av användning av utrustning som inte överensstämmer med dess avsedda användning. Detta förbehåll omfattar även användning av amatörutrustning för professionella ändamål. Sådana skador får repareras på kundens bekostnad.
Garantin täcker inte krav på tekniska parametrar för produkten, förutsatt att de är i enlighet med tillverkarens bruksanvisning.

Serviceavdelningen har rätt att vägra utföra garantireparationer i följande fall:
a) Upptäcka en motsägelse mellan de uppgifter som framgår av dokumenten och de uppgifter som finns på utrustningen,
(b) brott mot eller brytande av förseglingar,
(c) tidigare egna reparationer,
(d) Strukturella förändringar, inklusive ändringar och anpassningar av utrustning.
En vägran att utföra en garantireparation skall vara liktydig med att garantin går förlorad.
Ovanstående garantivillkor begränsar eller upphäver inte köparens rättigheter till följd av att varan inte överensstämmer med avtalet. Vägran att utföra garantireparationen av de skäl som anges i punkt II.1.1. 15 (b) till (d) är likvärdigt med förlust av garantin.

Lägg till i varukorgen