Kézikönyvek

Itt letöltheti a Newell termékek többnyelvű kézikönyveit.

Jótállási feltételek

A garancia a terméktől függően a vásárlástól számított 24-36 hónapos időtartamra szól.
A jótállási időszak alatt feltárt hibákat a berendezés szervizelésre történő átvételének napjától számított legfeljebb 14 napos határidőn belül kell eltávolítani.

Ha külföldről kell alkatrészeket importálni, a javítási idő meghosszabbodik az alkatrészek behozatalához szükséges idővel. Az ügyfelet tájékoztatjuk a berendezés javításának várható idejéről a külföldről történő alkatrészimport szükségességével kapcsolatban.

A garanciális javítás a bemutatás után történik:
- az ügyfél által aláírt, a hibás berendezésre vonatkozó jótállási dokumentum,
- a berendezés vásárlásáról szóló érvényes igazolás a feltüntetett értékesítési dátummal.
A javítás tényét és időpontját a szerviz a jótállási dokumentumban igazolja.
A vásárlónak joga van a termék cseréjét új termékre kérni, ha van ilyen:
- A garanciális időszak alatt a szervizközpont 3 javítást végez ugyanazon hiba miatt, és a berendezés továbbra is olyan hibát jelez, amely megakadályozza a rendeltetésszerű használatot.
- A szervizközpont írásban közli, hogy a hiba elhárítása nem lehetséges.
Ha a 6. pontban meghatározott feltételek teljesülése után a berendezés újjal történő cseréje nem lehetséges, a vásárló jogosult a kifizetett összeg visszatérítésére.

A garancia nem terjed ki a normál elhasználódás okozta károkra (meghajtószíjak, izzók, olvasólézerek stb.).
A meghajtószíjak, izzók, olvasólézerek stb. által okozott károkra a garancia nem terjed ki.
A garancia nem terjed ki a külső okok által okozott károkra, mint például: mechanikai sérülés, szennyezés, árvíz, villámcsapás, hálózati túlfeszültség, a használati utasítással nem összhangban lévő hardver telepítése és szoftverfrissítés, a rendeltetésszerű használatnak nem megfelelő működés, a hangszóró túlterhelésből, erősítő vagy jelforrás oszcillációból eredő károsodása, egyenfeszültség megjelenése az erősítő kimenetén.

Az Ügyfélnek a jelen garanciából eredő jogai érvényesítésének feltétele a berendezésnek a használati útmutatóban meghatározott módon történő használata, karbantartása és tárolása.
A garancia nem terjed ki azokra a károkra, amelyek a berendezésnek a vevő által a szállítás során, különösen a berendezés eltávolítása, behelyezése és áthelyezése során a megfelelő védelem hiánya miatt keletkeztek.
A garancia nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra sem. Ez a fenntartás kiterjed az amatőr berendezések professzionális célú használatára is. Az ilyen károkat az ügyfél költségére lehet javítani.
A garancia nem terjed ki a termék műszaki paramétereivel kapcsolatos igényekre, feltéve, hogy azok megfelelnek a gyártó használati utasításának.

A szerviznek jogában áll megtagadni a garanciális javítást a következő esetekben:
a) ellentmondás megállapítása a dokumentumokból származó és a berendezésen lévő adatok között,
(b) a plombák megsértése vagy feltörése,
(c) korábbi saját javítások,
(d) szerkezeti változtatások, beleértve a berendezések átalakítását és kiigazítását.
A garanciális javítás megtagadása a garancia elvesztésével egyenértékű.
A fenti jótállási feltételek nem korlátozzák vagy függesztik fel a Vevőnek az áru szerződéssel való összeegyeztethetetlenségéből eredő jogait. A garanciális javítás elvégzésének megtagadása a II.1.1. pontban meghatározott okokból. 15. b)-d) pontokban foglaltak miatt, a jótállás elvesztésével egyenértékű.

Hozzáadás a kosárhoz