Celem niniejszej polityki prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane osobowe.
Prosimy o uważne przeczytanie tych informacji.

1. Jaki podmiot prawny będzie korzystał z Twoich danych osobowych?

Newell Technology Co., Ltd., ul. Rabiańska 18, 94-227 Łódź, Polska

2. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe?

Newell Technology Co., Ltd. będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe do celów:
a) realizacja transakcji;
b) komunikacja;
c) działania marketingowe i promocyjne;

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez Newell Technology Co., Ltd. jest Art. 6 par. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45 / WE (zgoda, wykonanie umowy lub realizacja zamówienia).

3. Z jakich danych osobowych będziemy korzystać?

Przetwarzane będą w szczególności tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji powyższych celów Newell Technology Co., Ltd:
Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby, adres e-mail, numer konta bankowego.

4. Za pomocą jakich środków będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych.

5. Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Newell Technology Co., Ltd. tj. biuro rachunkowe oraz organom nadzorczym takim jak Urząd Skarbowy / Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

6. Dlaczego wymagane jest przekazanie Twoich danych osobowych?

Przekazanie Państwa danych jest niezbędne w związku z realizacją postanowień umowy.
Jeśli nie zostaną one podane, nie jest możliwa sprzedaż towarów lub usług wynikających z zawarcia umowy.

7. Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych?

W związku z danymi osobowymi przysługują Państwu następujące prawa:
a) dostęp - możesz zażądać bezpłatnego dostępu do swoich danych;
b) sprostowanie - mogą Państwo zwrócić się do Newell Technology Co., Ltd. z prośbą o poprawienie nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcie - mogą Państwo zwrócić się do Newell Technology Co., Ltd. o usunięcie danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone;
- zaakceptowałeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych;
- wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z prawnego obowiązku wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do którego Newell Technology Co., Ltd. ma dostęp.
- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

d) Ograniczenie przetwarzania - mogą Państwo zwrócić się do Newell Technology Co., Ltd. o ograniczenie sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
- kwestionujesz poprawność swoich danych osobowych - przez okres umożliwiający Newell Technology Co., Ltd. sprawdzenie poprawności tych danych; Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
- Newell Technology Co., Ltd. nie potrzebuje już danych osobowych do przetwarzania, ale są one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- sprzeciwiłeś się przetwarzaniu prawa do sprzeciwu i zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji - do czasu, aż dowiesz się, czy uzasadnione podstawy Newell Technology Co., Ltd. są nadrzędne w stosunku do Twojego sprzeciwu.

e) przenoszenie danych - mogą Państwo zwrócić się do Newell Technology Co., Ltd. z prośbą o przeniesienie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub z prośbą o dostarczenie Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

f) wycofanie zgody - w każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

g) sprzeciw - mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Newell Technology Co., Ltd. Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innych sytuacjach przewidzianych prawem, zgłaszając swoje zastrzeżenia.

8. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa powyżej, lub przez okres wymagany przepisami prawa.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Administratorem:
Newell Technology Co., Ltd. z siedzibą w Exchange Square, C Zone No.1, China South City, Pinghu Town, Shenzhen, Chiny
e-mail: support @ newell.pro

9. W jakim celu używamy plików cookies?

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies lub wyłączyć je w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Dodaj do koszyka