Warunki

Firma Auros zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usuwania lub edytowania treści bądź anulowania zamówień według własnego uznania. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem odbioru, informacjami dotyczącymi odbioru oraz szczegółami dotyczącymi Twojego zamówienia.

Wysyłka

Firma Auros podejmie starania, aby wysłać wszystkie towary w ciągu dwóch dni roboczych od daty zakupu, chyba że ustalono inaczej. W zależności od lokalizacji producenta, u którego został zakupiony dany produkt, czas realizacji zamówienia może wynosić od 3 do 5 dni roboczych w przypadku produktów magazynowych. W przypadku produktów, których czas realizacji jest dłuższy niż 5 dni, czas realizacji będzie podany w opisie. Auros nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, koszty lub wydatki związane z opóźnieniami w wysyłce lub dostawie.

Zwraca

Towary zakupione w Auros można zwrócić w ciągu 10 dni od daty dostawy, jeśli dołączony jest do nich oryginalny paragon, są w nowym stanie i w oryginalnym opakowaniu. Zwroty muszą być wcześniej autoryzowane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@Auros.com. Auros nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty związane z wysyłką zwrotu. Rzeczywisty koszt wysyłki produktu do klienta nie zostanie uznany ani zwrócony. Reklamacje dotyczące wadliwych lub uszkodzonych przedmiotów należy składać w ciągu 5 dni od daty dostawy. Prosimy o sprawdzenie produktów natychmiast po ich dostarczeniu. Reklamacje otrzymane po upływie 5 dni od daty dostawy będą podlegać zasadom gwarancji danego sprzedawcy. Wszystkie produkty oświetleniowe i elektroniczne mogą podlegać minimalnej 25% lub maksymalnej 50% opłacie magazynowej oprócz wszelkich poniesionych kosztów wysyłki.

Anulowanie zamówienia

Zamówienia anulowane po 24 godzinach mogą podlegać minimalnej 25% lub maksymalnej 50% opłacie za anulowanie i przywrócenie do stanu pierwotnego, oprócz wszelkich poniesionych kosztów wysyłki.

Zamówienia anulowane po 24 godzinach mogą podlegać minimalnej 25% lub maksymalnej 50% opłacie za anulowanie i przywrócenie do stanu pierwotnego, oprócz wszelkich poniesionych kosztów wysyłki.

Auros zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zmiany warunków korzystania z niniejszej witryny za powiadomieniem lub bez powiadomienia.

Gwarancje użytkownika

Składając zamówienie, użytkownik gwarantuje, że ma ukończone 18 lat, oraz że podaje dokładne, prawdziwe i kompletne informacje, a także, że jest uprawniony do złożenia zamówienia.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że korzysta z niniejszej witryny na własne ryzyko oraz że jest ona udostępniana w stanie, w jakim się znajduje i w miarę dostępności. Auros nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do działania niniejszej witryny ani informacji, treści, materiałów lub produktów w niej zawartych. Odszkodowanie

Potrzebujesz wsparcia?

Obsługa czatu

Wsparcie dla Tweetów

Konsultant telefoniczny

Odwiedź nasze forum

Dodaj do koszyka