Az adatvédelmi szabályzat célja, hogy elmagyarázza, hogyan és milyen célokra használjuk fel az Ön személyes adatait.
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az információt.

1. Melyik jogi személy fogja felhasználni az Ön személyes adatait?

Fdirect sp. z o.o. ul. Rabienska 18, 94-227 Lodz, Lengyelország

2. Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?

Fdirect sp. z o.o. az Ön személyes adatait a következő célokra használja fel:
a) a kereskedelem végrehajtása;
b) kommunikáció;
c) marketing- és promóciós tevékenységek;

Az Ön személyes adatainak az Fdirect sp. z o.o. által történő feldolgozásának jogalapja a következő: Art. 6 par. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) az egyéneknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/45/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (hozzájárulás, szerződés teljesítése vagy megrendelés teljesítése) 1. lit. a) és b) pontja.

3. Milyen személyes adatokat fogunk felhasználni?

A Fdirect sp. z o.o. kizárólag a fenti célokhoz szükséges személyes adatokat dolgozza fel:
Név, cégnév, üzleti cím, e-mail cím, bankszámlaszám.

4. Milyen eszközökkel fogjuk feldolgozni az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait informatikai operációs rendszereken keresztül dolgozzuk fel.

5. Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

Megoszthatjuk az Ön személyes adatait a Fdirect sp. z o.o. könyvelőiroda és a felügyeleti hatóságok, például az Adóhivatal / Társadalombiztosítási Hivatal számára szolgáltatásokat nyújtó más szervezetekkel.

6. Miért van szükség az Ön személyes adatainak továbbítására?

Az Ön adatainak továbbítása a szerződésben foglaltak végrehajtása miatt szükséges.
Ha ezek nem állnak rendelkezésre, a szerződés megkötéséből származó árukat vagy szolgáltatásokat nem lehet értékesíteni.

7. Milyen jogai vannak az Ön személyes adataival kapcsolatban?

Személyes adataival kapcsolatban a következő jogok illetik meg Önt:
a) hozzáférés - kérheti a saját adataihoz való ingyenes hozzáférést;
b) helyesbítés - az Fdirect sp. z o.o.-hoz fordulhat a helytelen vagy hiányos személyes adatok helyesbítése érdekében;
c) törlés - Ön kérheti az Fdirect sp. z o.o., Ltd.-től a személyes adatok törlését, ha az alábbi körülmények valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték vagy más módon feldolgozták;
- Ön elfogadta az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulást, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- Ön tiltakozik a feldolgozás ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogos ok a feldolgozásra, vagy Ön tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő feldolgozás ellen;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az uniós jog vagy azon tagállam joga szerinti jogi kötelezettség teljesítése érdekében kell eltávolítani, amelyhez az Fdirect sp. z o.o. tartozik.
- a személyes adatokat az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban gyűjtötték.

d) A feldolgozás korlátozása - Ön kérheti az Fdirect sp. z o.o.-tól személyes adatai feldolgozásának korlátozását, ha az alábbi körülmények valamelyike fennáll:
- Ön megkérdőjelezi személyes adatainak pontosságát - az Fdirect sp. z o.o., Ltd. számára lehetővé teszi, hogy ellenőrizze ezen adatok helyességét; az adatkezelés törvénybe ütközik, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- Az Fdirect sp. z o.o.-nak már nincs szüksége a személyes adatok feldolgozására, de az Ön számára szükségesek a követelések megállapításához, kivizsgálásához vagy védelméhez;
- Ön tiltakozott a tiltakozáshoz való jog és az automatizált döntéshozatal ellen - mindaddig, amíg meg nem tudja, hogy az Fdirect sp. z o.o. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön tiltakozásával szemben.

e) adattovábbítás - Ön kérheti az Fdirect sp. z o.o. Kft-től a nekünk megadott adatok más szervezetnek történő továbbítását, vagy kérheti, hogy személyes adatait strukturált, általánosan használt, géppel olvasható formátumban adjuk át.

f) a hozzájárulás visszavonása - Ön bármikor visszavonhatja a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását.

g) tiltakozás - Ön tiltakozhat az Fdirect sp. z o.o. által az Ön személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő feldolgozása ellen, vagy bármely más, a törvény által előírt helyzet ellen, a fenntartások bejelentésével.

8. Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

Az Ön adatait a fent említett célokhoz szükséges ideig, illetve a törvény által előírt ideig tároljuk.
Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon az ügyintézőhöz:
Fdirect sp. z o.o. ul. Rabienska 18, 94-227 Lodz, Lengyelország
e-mail: support @ newell.pro

9. Milyen célra használunk sütiket?

Weboldalunk statisztikai és funkcionális célokra sütiket (cookie-kat) használ. Ezeknek köszönhetően tudjuk az oldalt az Ön igényeihez igazítani. Mindenki elfogadhatja a cookie-kat, vagy letilthatja őket a böngészőben, így semmilyen információ nem kerül begyűjtésre.

Hozzáadás a kosárhoz