Görsel anlatım veya fotoğraflar ve videolar aracılığıyla hikaye anlatma sanatı, marka imajı oluşturmak için güçlü bir araçtır. Genellikle tüketici sektörüyle ilişkilendirilse de B2B iş dünyasındaki rolü de aynı derecede önemlidir. Bugün bu olağanüstü güce işletmeler arası şirketler bağlamında daha derinlemesine bakacağız.

Bir marka hikayesi yalnızca gerçeklerin veya başarıların bir toplamı değildir. Tonu belirleyen, etkileşim yaratan ve kitlelerle güçlü bir bağ kuran bir hikayedir. Bilgiyle dolup taşan dijital dünyada, tüketicilere daha etkili bir şekilde ulaşmanın anahtarı görsel anlatılar haline geliyor.

 • Bir B2B marka hikayesini anlatmak için fotoğraf-video nasıl etkili bir şekilde kullanılır?
 • Bir şirketin değerleri, misyonu ve hedefleri görseller aracılığıyla nasıl aktarılır?

Bugün bu soruları yanıtlamaya çalışacağız ve bir B2B markası için görsel bir anlatı oluşturmaya yönelik stratejileri inceleyeceğiz.

B2B markaları için görsel anlatımın temel unsurları

B2B şirketleri için görsel bir anlatım, ürün veya hizmetlerin estetik sunumuyla sınırlı değildir. Görselleri ve videoları kullanarak marka kimliğinizi yansıtan, hedef kitlenizin ilgisini çeken ve iş hedeflerinizi destekleyen benzersiz bir hikaye oluşturabilirsiniz. Bu anlatının temel unsurları arasında dört temel husus yer alır.

1. Görsel hikaye anlatma araçları olarak fotoğraflar ve videolar

Marka hikayesi anlatımında fotoğraf ve videonun rolü kelimelerin ötesine geçer. Tek bir fotoğraf bir şirketin özünü yakalayabilir. Öte yandan videolar, izleyiciyi markanın dünyasına daha etkili bir şekilde sokabilir. Doğru görsel formatı seçmek, anlatım hedeflerinize ve hedef kitlenize nasıl ulaşmak istediğinize bağlıdır.

Newell Campina Multi

2. Üretim süreçlerinin tasvir edilmesi

Üretim süreçlerinin filme alınması ve fotoğraflanması, bir şirketin kalitesini, hassasiyetini ve bağlılığını göstermek için önemli bir araç olabilir. Üretim aşamalarının resimli gösterimi yalnızca güven oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda izleyicilerin ileri teknolojileri ve ürünlerin değerini anlamalarına da yardımcı olur.

3. Şirket değerlerinin vurgulanması

Fotoğraflar ve videolar, bir şirketin değerlerini aktarmak için mükemmel araçlardır. Görseller aracılığıyla şirketin yalnızca ne yaptığını değil, aynı zamanda bunu neden yaptığını da aktarabilirsiniz. Çalışanların kültürünü, değerlerini ve bağlılığını göstermek marka özgünlüğü oluşturabilir.

4. Şirketin misyon ve hedeflerinin anlaşılması

Görsel anlatım, bir şirketin hedefleri, misyonu ve izlediği yol hakkında bir hikaye anlatma gücüne sahiptir. İyi kurgulanmış videolar yalnızca bilgilendirmekle kalmaz, aynı zamanda izleyiciyi markanın kalbine götürerek ve şirketin hedeflerini ve uzun vadeli planlarını tanıtarak ilham da verir.

Newell Lunar Çok Amaçlı Alet

B2B dünyasında görsel anlatım neden önemlidir?

Bu sektör genellikle mantık ve kuru, veri odaklı gerçeklerle ilişkilendirilse de görsel anlatım B2B dünyasında önemli bir rol oynamaktadır. İçeriği görseller aracılığıyla sunmanın kritik olmasının birkaç temel nedeni var:

 • Dikkat çekmek - Görsel içeriğin sindirilmesi ve hatırlanması, salt veri veya metne göre daha kolaydır. B2B markalarının kalabalığın arasından daha iyi sıyrılmasını ve müşterilerin ve iş ortaklarının akıllarında kalmasını sağlar.
 • Güven ve özgünlük oluşturun - Görsel bir anlatım, B2B şirketlerinin özgünlüklerini, değerlerini ve çalışma ahlaklarını sergilemelerini sağlar. Görseller ve videolar şirket kültürünü kelimelerden veya sayılardan daha iyi aktarabilir.
 • Karmaşık mesajların anlaşılmasını kolaylaştırmakd - Bazı kavramları, özellikle de teknik ürün veya hizmetlerle ilgili olanları sadece kelimelerle açıklamak zor olabilir. Görsel bir anlatım, karmaşık bilgilerin daha erişilebilir bir şekilde aktarılmasını kolaylaştırır.
 • Duygusal bağlantılar kurma - Duygular B2B işlerinde B2C'de olduğu kadar büyük bir rol oynamasa da, görsel anlatım yoluyla duygusal bağlantılar oluşturmak kalıcı iş ilişkileri kurmaya yardımcı olabilir.

Marka değerlerinin iletişiminde duyguların rolü

Duygular, B2B dünyasında bile markalaşmada önemli bir rol oynar. İş kararları genellikle verilere ve mantığa dayansa da, güçlü duygular karar verme sürecini yönlendirebilir.

 • Duygular akılda kalıcılığı artırır - İlham verici videolar veya motive edici başarı öyküleri gibi duygusal açıdan etkileşimli içerikler, izleyicilerin hafızasında daha uzun süre kalır.
 • Güven ve sadakat oluşturun - Güven veya şefkat gibi olumlu duygular, müşteriler ve iş ortaklarıyla kalıcı ilişkiler kurulmasına yardımcı olabilir.
 • Duygu temelli hikayeler izleyiciler üzerinde daha büyük bir etkiye sahip - Merhamet, neşe veya anlayış uyandıran hikayeler, tek başına kuru gerçeklerden daha ilgi çekici ve etkili olabilir.

Görsel anlatımda fotoğraf-videonun etkili kullanımı için stratejiler

B2B markalarının görsel anlatımında video ve fotoğrafların etkili kullanımı, stratejik bir yaklaşım ve tanımlanmış bir eylem planı gerektirir.

Görsel içerik planlama ve oluşturma

 1. Anlatım hedeflerini belirleyin - Prodüksiyon başlamadan önce, fotoğraf ve videolarla ne elde etmek istediğinizi net bir şekilde tanımlamanız önemlidir. Güven inşa etmek mi? Şirket değerlerini sunmak mı? Karmaşık süreçleri açıklamaya ne dersiniz? İçeriğin neden üretildiğini bilmeniz gerekir.
 2. Doğru formatı seçme - W zależności od celów, należy wybrać format, który najlepiej odda przekazywaną historię - czy to krótkie filmy, wideorelacje z procesów czy zdjęcia opatrzone opisami.

Görsel içeriğin dağıtımı ve tanıtımı

 1. Doğru platformları seçin - Hedef kitlenizin hangi platformlarda olduğunu analiz etmek, görsel içerik sunmak için en iyi yeri seçmenize yardımcı olacaktır. Bu bir web sitesi, sosyal medya platformları veya özel sektör portalları olabilir.
 2. Tanıtım stratejileri - Harika içerik oluşturmak veya bunu profesyonellere yaptırmak yeterli değildir. Aynı derecede ve belki de günümüz dünyasında daha da önemli olan, içeriğin ustaca tanıtılmasıdır. Reklam kampanyaları, çeşitli kanallarda paylaşım, influencer'larla çalışma - bunlar görsel içeriği tanıtma yöntemlerinden sadece birkaçı.

Doğru görsel formatları seçme

 1. Fotoğraflar - Tek bir anı yakalamak, ürünleri estetik bir şekilde sunmak ve metinsel içeriği geliştirmek için idealdirler. Ayrıca galeriler, ekip portreleri oluşturmak veya şirket değerlerini ve kültürünü göstermek için de kullanılırlar.

 2. Videolar - Daha karmaşık hikayeler anlatmak, gerçek zamanlı süreçleri göstermek, uzman görüşleri sunmak veya vaka çalışmaları sunmak için idealdirler. Videoların dinamik yapısı genellikle onları izleyiciler için daha ilgi çekici hale getirir.

Örnek olay incelemeleri: Müşteri hikayelerini video şeklinde anlatmak

Bir B2B şirketinin ürün veya hizmetiyle ilgili başarılar, zorluklar ve kazanımlar hakkındaki müşteri hikayeleri muazzam bir ikna gücüne sahiptir. Bu hikayeleri video biçiminde sunmak, potansiyel müşteriler için çok daha ilgi çekici ve inandırıcıdır.

Görsel anlatının yıldızı olarak üretim süreçleri

Üretim süreçlerini videolar aracılığıyla sunmak, teknolojik gelişmişliği, kaliteye verilen önemi ve profesyonelliği göstermenizi sağlar. Üretim süreçlerinin görselleştirilmesi, müşterilerin sunulan ürünlerin kalitesine güven duymasını sağlayabilir.

Ürün ve hizmetlerin anlatımında hikaye anlatımı

Ürün veya hizmet geliştirmeyle ilgili hikayeler anlatmak için hikaye anlatımını kullanın. Ürünlerinizin müşterilerinizin yaşamlarını, karşılaştıkları zorlukları ve başarılarını nasıl etkilediğini gösterin.

B2B markaları için görsel anlatım stratejisi

Görsel anlatım sadece bir estetik meselesi değildir. B2B şirketleri bağlamında, markalaşma ve müşteri etkileşimi için güçlü bir araç haline gelmektedir. Pratik görsel anlatım stratejileri, marka imajı ve değerinin yaratılmasını etkili bir şekilde destekleyen birkaç kilit nokta içerir.

Tutarlı bir görsel estetik oluşturmak

 • Görsel kimlik - Kullanılan renkler, yazı tipleri, grafikler ve fotoğraf stili için tutarlı yönergeler oluşturun. Görsel estetikte tutarlılık, marka tanınırlığı oluşturmaya yardımcı olur.

 • Görsel içerikte markalaşma - Tüm görsel içeriğin (fotoğraflar, videolar, infografikler) markanın karakterini ve değerlerini yansıttığından emin olun. Bu yalnızca tutarlılık yaratmakla kalmaz, aynı zamanda marka kimliğini de oluşturur.

Görsel içerik için düzenli güncellemeler oluşturun

 • Görsel anlatı yayın takvimi - Hedef kitlenizin ilgisini canlı tutmak için düzenli olarak yeni görsel içerik yayınları planlayın.

 • Geri dönüşüm içeriği - Bazı görsel içerikler yeniden kullanılabilir veya güncellenebilir, bu da içeriğin daha uzun süre yaşamasını ve sürekli olarak yeni kitlelerin ilgisini çekmesini sağlar.

Newell Lunar Çok Amaçlı Alet

B2B iletişiminde görsel içerik

Görsel anlatı, B2B markalaşmasında her zaman kilit bir unsur olmaya devam ediyor. Fotoğraflar ve videolar aracılığıyla anlatılan hikayeler, etkileşim, anlayış ve güven yaratmak için güçlü bir araç haline gelir.

İleriye baktığımızda, görsel anlatımın gücünün nasıl gelişmeye devam ettiğini görebiliyoruz. Teknolojideki gelişmeler, giderek daha etkileşimli hale gelen içerik ve deneyimlerin kişiselleştirilmesi, şirketlerin hikayelerini ve değerlerini nasıl sunacaklarını belirleyecek. Etkili bir görsel anlatım sadece ürün veya hizmet sunmakla ilgili değil, aynı zamanda ilişkiler kurmak, duygular yaratmak ve izleyicilerin bir parçası olmak isteyeceği bir hikaye anlatmakla da ilgilidir. Bu nedenle sadece anlatmak değil göstermek de değerli olacaktır.

Şirketiniz fotoğraf-video içerikleriyle büyümeyi planlıyorsa, size yardımcı olmak için buradayız. İster yeni başlıyor olun ister halihazırda gelişmiş projeler yürütüyor olun, görsel bir anlatı oluşturma sürecinizde size destek olmak istiyoruz. Uzmanlarımız Newell'in seçimi konusunda size tavsiyelerde bulunabilir araçlar Çeşitli bütçelere uygun yüksek kaliteli içerik oluşturmanıza yardımcı olacak. Bize ulaşın ve portföyümüzden doğru ürünleri seçmenize yardımcı olacağız!

Sepete ekle