Kılavuzlar

Buradan Newell ürünleri için çok dilli kılavuzları indirebilirsiniz.

Garanti koşulları

Garanti, ürüne bağlı olarak satın alma tarihinden itibaren 24-36 aylık bir süre için verilmektedir.
Garanti süresi içinde ortaya çıkan kusurlar, ekipmanın servis için kabul edildiği tarihten itibaren 14 günü geçmeyen bir süre içinde giderilecektir.

Yurt dışından parça ithal edilmesi gerekiyorsa, onarım süresi parçaların ithal edilmesi için gereken süre kadar uzatılır. Müşteri, yurt dışından parça ithal etme ihtiyacı ile bağlantılı olarak ekipmanın beklenen onarım süresi hakkında bilgilendirilecektir.

Garanti kapsamındaki onarım sunumdan sonra gerçekleştirilecektir:
- Arızalı ekipmanla ilgili olarak müşteri tarafından imzalanmış bir garanti belgesi,
- Ekipmanın satış tarihini gösteren geçerli bir satın alma belgesi.
Onarım gerçeği ve tarihi garanti belgesinde servis tarafından onaylanır.
Müşteri, varsa ürünün yenisiyle değiştirilmesi için başvuruda bulunma hakkına sahiptir:
- Garanti süresi boyunca, servis merkezi aynı kusur için 3 onarım gerçekleştirecek ve ekipman yine de amaçlandığı gibi kullanılmasını engelleyen bir kusur gösterecektir.
- Servis merkezi, arızanın giderilmesinin mümkün olmadığını yazılı olarak bildirecektir.
Madde 6'da belirtilen koşullar yerine getirildikten sonra ekipmanın yenisiyle değiştirilmesi mümkün değilse, müşteri ödenen tutarın iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Garanti, normal aşınma ve yıpranmadan kaynaklanan hasarları kapsamaz (tahrik kayışları, ampuller, okuma lazerleri, vb.).
Tahrik kayışlarının, ampullerin, okuma lazerlerinin vb. neden olduğu hasarlar garanti kapsamında değildir.
Garanti, mekanik yaralanma, kirlilik, sel, yıldırım, güç şebekesinin aşırı gerilimi, kullanım kılavuzuna uygun olmayan donanım kurulumu ve yazılım güncellemesi, kullanım amacına uygun olmayan çalıştırma, sinyal aşırı yüklemesi nedeniyle hoparlör hasarı, amplifikatör veya sinyal kaynağı salınımı, amplifikatör çıkışında doğrudan voltaj görünümü gibi harici nedenlerden kaynaklanan hasarları kapsamaz.

Müşterinin bu garantiden doğan haklarını kullanabilmesinin koşulu, ekipmanın kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanılması, bakımının yapılması ve depolanmasıdır.
Garanti, özellikle ekipmanın çıkarılması, yerleştirilmesi ve aktarılması olmak üzere nakliye sırasında ekipmanın müşteri tarafından yeterli şekilde korunmamasından kaynaklanan hasarları kapsamaz.
Garanti, ekipmanın kullanım amacına uygun olmayan şekilde kullanılmasından kaynaklanan hasarları da kapsamaz. Bu çekince amatör ekipmanların profesyonel amaçlarla kullanımını da kapsar. Bu tür hasarlar, masrafları müşteriye ait olmak üzere onarılabilir.
Garanti, üreticinin kullanım talimatlarına uygun olmaları koşuluyla, ürünün teknik parametrelerine ilişkin talepleri kapsamaz.

Servis, aşağıdaki durumlarda garanti kapsamında onarım yapmayı reddetme hakkına sahiptir:
a) belgelerden elde edilen veriler ile ekipman üzerindeki veriler arasında bir çelişki bulunması,
(b) mühürlerin ihlali veya kırılması,
(c) önceki kendi onarımları,
(d) ekipman değişiklikleri ve uyarlamaları da dahil olmak üzere yapısal değişiklikler.
Garanti kapsamındaki bir onarımı gerçekleştirmeyi reddetmek garantinin kaybedilmesiyle eşdeğer olacaktır.
Yukarıdaki garanti koşulları, Alıcının malların sözleşme ile uyumsuzluğundan kaynaklanan haklarını sınırlamaz veya askıya almaz. Madde II.1.1.'de belirtilen nedenlerle garanti kapsamındaki onarımın gerçekleştirilmesinin reddedilmesi 15 (b) ila (d) arasında belirtilen nedenlerle garanti onarımının yapılmaması garantinin kaybedilmesi anlamına gelir.

Sepete ekle