Zmiany klimatyczne to jedno z najpoważniejszych wyzwań, przed którymi stoi ludzkość w XXI wieku. Rosnąca koncentracja gazów cieplarnianych w atmosferze prowadzi do globalnego ocieplenia, które z kolei powoduje ekstremalne zjawiska pogodowe, podnoszenie poziomu mórz oraz degradację ekosystemów. Aby przeciwdziałać tym niekorzystnym zjawiskom, konieczne jest nie tylko globalne zaangażowanie rządów i korporacji, ale także indywidualne działania każdego z nas. Kluczową rolę w walce ze zmianami klimatycznymi odgrywa transformacja sektora energetycznego w kierunku źródeł odnawialnych.

W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak energia odnawialna może przyczynić się do ograniczenia zmian klimatycznych. Omówimy różne źródła energii odnawialnej, takie jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna i biomasa, oraz porównamy je z tradycyjnymi źródłami energii opartymi na paliwach kopalnych. Przedstawimy dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych związanych z każdym z tych źródeł oraz zbadamy, jakie korzyści dla klimatu wynikają z przejścia na energię odnawialną.

Poprzez lepsze zrozumienie związku między energią odnawialną a ograniczaniem zmian klimatycznych, mamy nadzieję zainspirować Was do podjęcia działań na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości naszej planety.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym są zmiany klimatyczne i jakie są ich główne przyczyny?
 • Jakie są skutki globalnego ocieplenia dla środowiska i zdrowia publicznego?
 • Jakie są różnice w emisji gazów cieplarnianych między tradycyjnymi a odnawialnymi źródłami energii?
 • Jak energia odnawialna może przyczynić się do ograniczenia zmian klimatycznych?
 • Jakie korzyści przynosi wykorzystanie energii odnawialnej dla jakości powietrza i zrównoważonego rozwoju?
 • Jakie konkretne działania może podjąć każdy z nas, aby zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko?
 • Jak produkty marki Newell mogą wspierać zrównoważone praktyki w domu i biurze?

Zrozumienie zmian klimatycznych

Głównym tematem dzisiejszego tekstu będą długotrwałe zmiany pogody, które mogą być spowodowane zarówno przez naturalne procesy, jak i działalność człowieka. W kontekście współczesnym zmiany klimatyczne odnoszą się głównie do globalnego ocieplenia, czyli wzrostu średniej temperatury Ziemi, będącego wynikiem zwiększonej emisji gazów cieplarnianych. Gazy, takie jak dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) i podtlenek azotu (N2O), zatrzymują ciepło w atmosferze, prowadząc do efektu cieplarnianego.

Przyczyny zmian klimatycznych

Główną przyczyną współczesnych zmian klimatycznych jest działalność człowieka, zwłaszcza spalanie paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny. Procesy te emitują ogromne ilości dwutlenku węgla, który jest głównym gazem cieplarnianym. Dodatkowo wycinanie lasów i zmiany w użytkowaniu gruntów zmniejszają zdolność Ziemi do pochłaniania CO2, potęgują problem. Według Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych są główną przyczyną obserwowanego wzrostu temperatury od połowy XX wieku.

Skutki globalnego ocieplenia

Skutki globalnego ocieplenia są zróżnicowane i mają wpływ na różne aspekty życia na Ziemi. Należą do nich między innymi:

 • Ekstremalne zjawiska pogodowe - zwiększona częstotliwość i intensywność huraganów, fal upałów, susz i powodzi.
 • Podnoszenie poziomu mórz - Topniejące lodowce i rozszerzająca się woda morska powodują wzrost poziomu mórz, zagrażając obszarom przybrzeżnym.
 • Degradacja ekosystemu - Rosnące temperatury i zmiany opadów wpływają na różnorodność biologiczną, prowadząc do wyginięcia wielu gatunków i zakłócenia ekosystemów.
 • Wpływ na zdrowie ludzi - Zmiany klimatu wpływają na zdrowie poprzez zwiększenie liczby chorób zakaźnych, zaostrzenie problemów z jakością powietrza i stres cieplny.

Źródła energii i ich wpływ na emisję gazów cieplarnianych

Paliwa kopalne, takie jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, są głównym źródłem energii na świecie. Ich spalanie jest jednak jednym z największych źródeł emisji gazów cieplarnianych. Węgiel emituje najwięcej CO2 na jednostkę energii spośród wszystkich paliw kopalnych. Ropa naftowa, używana głównie w transporcie, jest również znacznym źródłem emisji. Gaz ziemny jest często promowany jako "czystsze" paliwo kopalne, jednak jego wydobycie i transport mogą prowadzić do emisji metanu, który jest znacznie silniejszym gazem cieplarnianym niż CO2.

Energia słoneczna

Energia słoneczna jest jednym z najczystszych źródeł energii odnawialnej. Proces produkcji paneli słonecznych wiąże się z pewną emisją gazów cieplarnianych, jednak jest ona minimalna w porównaniu do spalania paliw kopalnych. Po zainstalowaniu panele słoneczne wytwarzają energię elektryczną bezpośrednio z promieniowania słonecznego, nie emitując CO2 ani innych zanieczyszczeń podczas eksploatacji. Raporty wskazują, że panele słoneczne mogą zmniejszyć emisje CO2 nawet o 90% w porównaniu do tradycyjnych źródeł energii.

Energia wiatrowa

Energia wiatrowa to kolejny kluczowy gracz w walce ze zmianami klimatycznymi. Turbiny wiatrowe przekształcają energię kinetyczną wiatru na energię elektryczną, nie emitując przy tym gazów cieplarnianych. Emisje związane z energią wiatrową wynikają głównie z produkcji, transportu i instalacji turbin, ale są one znacznie niższe niż w przypadku paliw kopalnych. W praktyce energia wiatrowa jest jednym z najczystszych i najbardziej zrównoważonych źródeł energii.

Energia wodna

Energia wodna, zwana również hydroenergią, jest jednym z najstarszych i najbardziej rozwiniętych źródeł odnawialnej energii. W dużych projektach hydroenergetycznych, takich jak zapory wodne, mogą wystąpić emisje metanu z rozkładającej się materii organicznej w zatopionych obszarach, jednak ogólnie hydroenergia charakteryzuje się niskimi emisjami CO2. Małe elektrownie wodne, które nie tworzą dużych zbiorników, są jeszcze bardziej przyjazne środowisku.

Biomasa

Biomasa to materia organiczna wykorzystywana jako źródło energii. Może pochodzić z odpadów rolniczych, leśnych, czy specjalnie uprawianych roślin energetycznych. Spalanie biomasy emituje CO2, ale w teorii, rośliny używane do produkcji biomasy pochłaniają podczas wzrostu tyle samo CO2, ile jest emitowane podczas spalania, co tworzy zamknięty cykl węglowy. Emisje mogą jednak zależeć od rodzaju biomasy i metod jej przetwarzania. Właściwie zarządzana biomasa może być zrównoważonym źródłem energii, przyczyniającym się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Korzyści z energii odnawialnej w kontekście zmian klimatycznych

Jedną z najważniejszych korzyści wynikających z wykorzystania energii odnawialnej jest znaczna redukcja emisji gazów cieplarnianych. Tradycyjne źródła energii, takie jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, generują duże ilości CO2 i innych szkodliwych substancji podczas spalania. W przeciwieństwie do tego energia odnawialna, w tym energia słoneczna, wiatrowa, wodna i biomasa, emituje znacznie mniej gazów cieplarnianych, a w niektórych przypadkach praktycznie wcale. Przejście na odnawialne źródła energii może zatem znacząco zmniejszyć globalne emisje CO2, co jest kluczowe dla ograniczenia globalnego ocieplenia.

Poprawa jakości powietrza i zdrowia

Zanieczyszczenia powietrza, takie jak dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx) i pyły zawieszone, są często wynikiem spalania paliw kopalnych i mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Powodują one problemy z oddychaniem, choroby serca oraz przedwczesne zgony. Energia odnawialna generuje znacznie mniej tych zanieczyszczeń, co prowadzi do poprawy jakości powietrza i korzyści zdrowotnych dla ludności. Badania wykazują, że przejście na odnawialne źródła energii może zmniejszyć liczbę zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza nawet o miliony rocznie.

Zrównoważony rozwój i niezależność energetyczna

Energia odnawialna promuje zrównoważony rozwój, ponieważ opiera się na zasobach, które są naturalnie odnawialne i nie wyczerpują się, w przeciwieństwie do paliw kopalnych. Ponadto, kraje, które inwestują w odnawialne źródła energii, mogą zmniejszyć swoją zależność od importowanych paliw kopalnych, co prowadzi do większej niezależności energetycznej. Może to także wzmocnić lokalne gospodarki, tworząc miejsca pracy w sektorze energii odnawialnej, takich jak instalacja i konserwacja paneli słonecznych, turbin wiatrowych oraz elektrowni wodnych.

Indywidualne działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii

Każdy z nas może przyczynić się do walki ze zmianami klimatycznymi poprzez ograniczenie zużycia energii w codziennym życiu. Proste działania, takie jak izolacja domu, mogą znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodzenie, co przekłada się na niższe emisje CO2. Wybieranie energooszczędnych urządzeń AGD i oświetlenia LED również pozwala na znaczące oszczędności energetyczne. Regularne serwisowanie urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych zwiększa ich efektywność, a tym samym zmniejsza zużycie energii. Każdy krok w kierunku zmniejszenia zużycia energii pomaga w redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Korzystanie z transportu publicznego, rowerów i samochodów elektrycznych

Transport jest jednym z głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych. Korzystanie z transportu publicznego zamiast samochodów osobowych znacząco zmniejsza emisje CO2. Rower jest ekologiczną alternatywą dla krótkich podróży, a także promuje zdrowy styl życia. Samochody elektryczne, zasilane energią z odnawialnych źródeł, stanowią przyszłość zrównoważonego transportu. Inwestowanie w infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych i wspieranie polityk promujących ich użytkowanie może przyczynić się do redukcji emisji z sektora transportowego.

Instalacja paneli słonecznych, udział w programach zielonej energii

Instalacja paneli słonecznych na dachu domu to jeden z najskuteczniejszych sposobów na zmniejszenie indywidualnego śladu węglowego. Dzięki panelom słonecznym można produkować własną, czystą energię, co prowadzi do znacznej redukcji emisji CO2. Dla tych, którzy nie mogą zainstalować paneli słonecznych, udział w programach zielonej energii oferowanych przez dostawców energii jest alternatywą. Programy te pozwalają konsumentom na zakup energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, wspierając tym samym rozwój sektora zielonej energii.

Świadome wybory zakupowe

Świadomy konsumpcjonizm to podejmowanie decyzji zakupowych z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko. Wybieranie produktów z niskim śladem węglowym, takich jak te wyprodukowane z odnawialnych materiałów i w sposób zrównoważony, może znacząco zmniejszyć nasz indywidualny wpływ na planetę. Wspieranie firm, które korzystają z energii odnawialnej i stosują zrównoważone praktyki produkcyjne, również przyczynia się do ochrony środowiska. Ponadto, ograniczenie marnotrawstwa żywności i recykling to proste kroki, które każdy z nas może podjąć, aby zmniejszyć nasz negatywny wpływ na klimat.

Zastąp baterie akumulatorami Newell

Zmiana zaczyna się od małych kroków. Nie musisz od razu budować elektrowni wodnej lub stawiać wiatraków pod domem. Z marką Newell możesz wprowadzić małą, ale istotną zmianę w swoim domu lub firmie. Chodzi o zastąpienie tradycyjnych baterii akumulatorami. Są one bardziej przyjazne dla środowiska, ponieważ mogą być wielokrotnie ładowane i używane przez długi czas, co znacznie zmniejsza ilość odpadów i potrzebę częstego kupowania nowych baterii.

Ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie

Tradycyjne baterie jednorazowe po zużyciu stają się niebezpiecznym odpadem, który trudno zutylizować. Akumulatory Newell można ładować setki razy, co zmniejsza ilość śmieci i pozwala zaoszczędzić pieniądze. Akumulatory Newell charakteryzują się wysoką wydajnością i niezawodnością. Są idealne do zasilania urządzeń elektronicznych w domu, takich jak piloty, zabawki, latarki, a także urządzeń biurowych. Akumulatory Newell są łatwe w użyciu i dostępne w różnych rozmiarach, co pozwala na zastosowanie ich w wielu urządzeniach. W ofercie mamy też ładowarki, które umożliwiają szybkie i bezpieczne ładowanie ogniw, co sprawia, że korzystanie z nich jest jeszcze bardziej efektywne.

Jest jeszcze coś, co powinieneś wiedzieć. Wszystkie nasze akumulatory i ładowarki są objęte 40-miesięczną gwarancją.. Jeśli jest coś, co Cię niepokoi, daj nam znać, a nasz dział reklamacji pomoże rozwiązać problem w ekspresowym tempie.

Akumulatorki USB-C

Jakiś czas temu w naszej ofercie pojawiły się również innowacyjne akumulatory USB-C. Każde ogniwo z nowej linii produktów oferuje maks. 1200 cykli ładowania. Oznacza to, że jeden akumulator może zastąpić nawet do 1200 jednorazowych baterii! Zadbaliśmy również o wsparcie najnowocześniejszych technologii. Nasze nowe akumulatory są niezwykle odporne na samorozładowanie. Jeśli naładujesz je do pełna, możesz mieć pewność, że po 12 miesiącach przechowywania zachowają ok. 80% energii. Akumulatory z wbudowanym portem USB-C stworzono w oparciu o technologię litowo-jonową. Dzięki temu można je wielokrotnie ładować, rozładowywać, a także doładowywać w dowolnym momencie. Z naszymi ogniwami unikniesz również wystąpienia tzw. efektu pamięci, czyli "zapamiętania" skróconego czasu użytkowania.

Linia najnowszych produktów Newell z dopiskiem „USB-C” prezentuje się następująco:

 • Akumulator Newell AA USB-C 1550 mAh 2 szt. blister - AAA to jedne z najpopularniejszych baterii na świecie. W zestawie znajdziesz 2 akumulatory Newell z portami USB-C oraz kabel zasilający. Wykorzystasz je m.in. do zasilania zegarów, pilotów, latarek, kontrolerów do gier, czujników dymu, ciśnieniomierzy lub zabawek.
 • Bateria Newell AAA USB-C 500 mAh 2 szt. blister - nieco mniejsza wersja „paluszków” sprawdzi się w podobnych typach urządzeń. Te akumulatory również sprzedajemy w zestawach po 2 sztuki, wraz z dołączonym kablem.
 • Akumulator Newell 9 V USB-C 500 mAh - doskonała alternatywa dla tradycyjnych prostokątnych baterii 6F22. Ogniwa wykorzystywane są m.in. w radioodbiornikach, kalkulatorach, czujnikach dymu, zegarach ściennych lub obwodach elektrycznych, stosowanych do celów naukowych. W zestawie kabel USB-A / USB-C.
 • Akumulator Newell 18650 USB-C 2200 mAh - ogniwa, które zyskują coraz większą popularność w końcu doczekały się wariantu z wbudowanym portem USB-C. Stosowane są m.in. w aparatach, kamerach, latarkach, elektronicznych papierosach, waporyzatorach i elektronarzędziach.

Postaw na ekologię!

Zmiany klimatyczne to wyzwanie, przed którym stoimy wszyscy. Każdy z nas może odegrać istotną rolę w walce z globalnym ociepleniem, podejmując świadome decyzje dotyczące zużycia energii i wspierając rozwój odnawialnych źródeł energii. Przejście na energię odnawialną, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz wspieranie ekologicznych inicjatyw to kroki, które mogą przynieść znaczące korzyści dla naszej planety i przyszłych pokoleń.

Oferując energooszczędne oświetlenie LED, akumulatory wielorazowego użytku oraz urządzenia kompatybilne z zasilaniem solarnym staramy się wspierać naszą planetę. Dzięki tym rozwiązaniom każdy z nas może wprowadzić małe, ale istotne zmiany, które sumarycznie mają duży wpływ na środowisko.

Dodaj do koszyka