Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen voor de mensheid in de 21e eeuw. De toenemende concentratie broeikasgassen in de atmosfeer leidt tot opwarming van de aarde, wat op zijn beurt extreme weersomstandigheden, een stijgende zeespiegel en de achteruitgang van ecosystemen veroorzaakt. Om deze negatieve verschijnselen tegen te gaan, is niet alleen de wereldwijde inzet van regeringen en bedrijven nodig, maar ook de individuele acties van ieder van ons. De transformatie van de energiesector naar hernieuwbare bronnen speelt een sleutelrol in de strijd tegen klimaatverandering.

In dit artikel bekijken we hoe hernieuwbare energie kan bijdragen aan het terugdringen van klimaatverandering. We bespreken verschillende bronnen van hernieuwbare energie, zoals zon, wind, waterkracht en biomassa, en vergelijken ze met traditionele energiebronnen op basis van fossiele brandstoffen. We presenteren gegevens over de uitstoot van broeikasgassen bij elk van deze bronnen en onderzoeken de klimaatvoordelen van een overstap naar hernieuwbare energie.

Door het verband tussen hernieuwbare energie en de beperking van klimaatverandering beter te begrijpen, hopen we je te inspireren om actie te ondernemen voor een duurzamere toekomst voor onze planeet.

In dit artikel leer je:

 • Wat is klimaatverandering en wat zijn de belangrijkste oorzaken?
 • Wat zijn de gevolgen van de opwarming van de aarde voor het milieu en de volksgezondheid?
 • Wat zijn de verschillen in broeikasgasemissies tussen traditionele en hernieuwbare energiebronnen?
 • Hoe kan hernieuwbare energie bijdragen tot het terugdringen van de klimaatverandering?
 • Wat zijn de voordelen van hernieuwbare energie voor de luchtkwaliteit en duurzaamheid?
 • Welke specifieke acties kan ieder van ons ondernemen om onze negatieve impact op het milieu te verminderen?
 • Hoe kunnen de producten van Newell duurzame praktijken thuis en op kantoor ondersteunen?

Klimaatverandering begrijpen

In de tekst van vandaag ligt de nadruk op weersveranderingen op lange termijn, die zowel door natuurlijke processen als door menselijke activiteiten kunnen worden veroorzaakt. In de hedendaagse context verwijst klimaatverandering voornamelijk naar de opwarming van de aarde, een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde als gevolg van een verhoogde uitstoot van broeikasgassen. Gassen zoals kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O) houden warmte vast in de atmosfeer, wat leidt tot het broeikaseffect.

Oorzaken van klimaatverandering

De belangrijkste oorzaak van de moderne klimaatverandering is menselijke activiteit, vooral de verbranding van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en aardgas. Deze processen stoten enorme hoeveelheden koolstofdioxide uit, het belangrijkste broeikasgas. Bovendien verminderen ontbossing en veranderingen in landgebruik het vermogen van de aarde om CO2 te absorberen, waardoor het probleem nog groter wordt. Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is de uitstoot van antropogene broeikasgassen de belangrijkste oorzaak van de waargenomen temperatuurstijging sinds het midden van de 20e eeuw.

Gevolgen van de opwarming van de aarde

De gevolgen van de opwarming van de aarde zijn divers en hebben invloed op verschillende aspecten van het leven op aarde. Deze omvatten:

 • Gebeurtenissen met extreem weer - toegenomen frequentie en intensiteit van orkanen, hittegolven, droogtes en overstromingen.
 • Zeespiegelstijging - Smeltende gletsjers en uitdijend zeewater zorgen ervoor dat de zeespiegel stijgt, waardoor kustgebieden worden bedreigd.
 • Aantasting ecosystemen - Stijgende temperaturen en veranderingen in neerslag beïnvloeden de biodiversiteit, wat leidt tot het uitsterven van veel soorten en verstoring van ecosystemen.
 • Effecten op de menselijke gezondheid - Klimaatverandering beïnvloedt de gezondheid door een toename van infectieziekten, verergering van luchtkwaliteitsproblemen en hittestress.

Energiebronnen en hun invloed op de uitstoot van broeikasgassen

Fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en aardgas zijn de belangrijkste energiebron ter wereld. De verbranding ervan is echter een van de grootste bronnen van broeikasgasemissies. Kolen stoten de meeste CO2 uit per eenheid energie van alle fossiele brandstoffen. Olie, die voornamelijk in transport wordt gebruikt, is ook een belangrijke bron van uitstoot. Aardgas wordt vaak gepromoot als een 'schonere' fossiele brandstof, maar de winning en het transport ervan kunnen leiden tot de uitstoot van methaan, een veel krachtiger broeikasgas dan CO2.

Zonne-energie

Zonne-energie is een van de schoonste bronnen van hernieuwbare energie. De productie van zonnepanelen gaat gepaard met enige uitstoot van broeikasgassen, maar deze zijn minimaal vergeleken met de verbranding van fossiele brandstoffen. Eenmaal geïnstalleerd wekken zonnepanelen rechtstreeks elektriciteit op uit de straling van de zon en stoten ze tijdens het gebruik geen CO2 of andere vervuilende stoffen uit. Rapporten geven aan dat zonnepanelen de CO2-uitstoot met wel 90% kunnen verminderen in vergelijking met traditionele energiebronnen.

Windenergie

Windenergie is een andere belangrijke speler in de strijd tegen klimaatverandering. Windturbines zetten de kinetische energie van de wind om in elektriciteit zonder broeikasgassen uit te stoten. De uitstoot van windenergie is voornamelijk te wijten aan de productie, het transport en de installatie van de turbines, maar is aanzienlijk lager dan bij fossiele brandstoffen. In de praktijk is windenergie een van de schoonste en meest duurzame energiebronnen.

Waterkracht

Waterkracht, ook wel waterkracht genoemd, is een van de oudste en meest ontwikkelde hernieuwbare energiebronnen. Grote waterkrachtprojecten, zoals stuwdammen, kunnen te maken krijgen met methaanuitstoot door rottend organisch materiaal in onderwatergebieden, maar waterkracht heeft over het algemeen een lage CO2-uitstoot. Kleine waterkrachtcentrales die geen grote reservoirs creëren zijn nog milieuvriendelijker.

Biomassa

Biomassa is organisch materiaal dat gebruikt wordt als energiebron. Het kan afkomstig zijn van landbouwafval, bosbouwafval of speciaal geteelde energiegewassen. Bij de verbranding van biomassa komt CO2 vrij, maar in theorie absorberen de planten die worden gebruikt om biomassa te produceren evenveel CO2 tijdens de groei als er wordt uitgestoten tijdens de verbranding, waardoor een gesloten koolstofcyclus ontstaat. De uitstoot kan echter afhangen van het type biomassa en de verwerkingsmethoden. Als biomassa op de juiste manier wordt beheerd, kan het een duurzame energiebron zijn die bijdraagt aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Voordelen van hernieuwbare energie in de context van klimaatverandering

Een van de belangrijkste voordelen van hernieuwbare energie is de aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Traditionele energiebronnen, zoals kolen, olie en aardgas, produceren bij verbranding grote hoeveelheden CO2 en andere schadelijke stoffen. Hernieuwbare energie daarentegen, zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht en biomassa, stoot aanzienlijk minder broeikasgassen uit, en in sommige gevallen zelfs helemaal geen. Overschakelen op hernieuwbare energiebronnen kan daarom de wereldwijde CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen, wat essentieel is om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Luchtkwaliteit en gezondheid verbeteren

Luchtverontreinigende stoffen zoals zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en zwevende deeltjes zijn vaak het gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen en schaden de menselijke gezondheid. Ze veroorzaken ademhalingsproblemen, hartaandoeningen en vroegtijdige sterfgevallen. Hernieuwbare energie genereert aanzienlijk minder van deze verontreinigende stoffen, wat leidt tot een betere luchtkwaliteit en gezondheidsvoordelen voor de bevolking. Studies tonen aan dat de overstap naar hernieuwbare energiebronnen het aantal sterfgevallen door luchtvervuiling met miljoenen per jaar kan verminderen.

Duurzaamheid en energieonafhankelijkheid

Hernieuwbare energie bevordert duurzaamheid omdat het, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen, gebaseerd is op bronnen die van nature hernieuwbaar zijn en niet uitgeput raken. Bovendien kunnen landen die investeren in hernieuwbare energiebronnen hun afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen verminderen, wat leidt tot een grotere energieonafhankelijkheid. Dit kan ook de lokale economieën versterken door banen te creëren in de hernieuwbare energiesector, zoals het installeren en onderhouden van zonnepanelen, windturbines en waterkrachtcentrales.

Individuele actie om energieverbruik te verminderen

Ieder van ons kan bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering door het energieverbruik in ons dagelijks leven te verminderen. Eenvoudige maatregelen zoals het isoleren van je huis kunnen de behoefte aan verwarming en koeling aanzienlijk verminderen, wat zich vertaalt in een lagere CO2-uitstoot. Door te kiezen voor energiezuinige huishoudelijke apparaten en LED-verlichting kun je ook aanzienlijk energie besparen. Regelmatig onderhoud van verwarmings- en airconditioningsapparaten verhoogt hun efficiëntie en verlaagt zo het energieverbruik. Elke stap in de richting van minder energieverbruik helpt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Gebruik van openbaar vervoer, fietsen, elektrische auto's

Vervoer is een van de belangrijkste bronnen van broeikasgasemissies. Het gebruik van openbaar vervoer in plaats van auto's vermindert de CO2-uitstoot aanzienlijk. Fietsen is een milieuvriendelijk alternatief voor korte ritten en bevordert bovendien een gezonde levensstijl. Elektrische auto's, aangedreven door energie uit hernieuwbare bronnen, zijn de toekomst van duurzaam vervoer. Investeren in oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en het ondersteunen van beleid dat het gebruik ervan stimuleert, kan helpen om de uitstoot van de transportsector te verminderen.

Zonnepanelen installeren, deelnemen aan groene energieprogramma's

Zonnepanelen installeren op het dak van je huis is een van de meest effectieve manieren om je ecologische voetafdruk te verkleinen. Met zonnepanelen kun je schone energie produceren, wat leidt tot een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot. Voor degenen die geen zonnepanelen kunnen installeren, is deelname aan groene energieprogramma's van energieleveranciers een alternatief. Met deze programma's kunnen consumenten energie uit hernieuwbare bronnen kopen en zo de groei van de groene energiesector ondersteunen.

Bewuste aankoopkeuzes

Bewust consumeren betekent dat bij aankoopbeslissingen rekening wordt gehouden met de impact op het milieu. Door producten te kiezen met een lage koolstofvoetafdruk, zoals producten die gemaakt zijn van hernieuwbare materialen en op een duurzame manier, kunnen we onze impact op de planeet aanzienlijk verminderen. Het ondersteunen van bedrijven die hernieuwbare energie gebruiken en duurzame productiepraktijken hanteren, draagt ook bij aan de bescherming van het milieu. Daarnaast zijn het verminderen van voedselverspilling en recycling eenvoudige stappen die ieder van ons kan nemen om onze negatieve impact op het klimaat te verminderen.

Vervang batterijen door Newell batterijen

Verandering begint met kleine stapjes. Je hoeft niet meteen een waterkrachtcentrale te bouwen of windmolens onder je huis te plaatsen. Met Newell kun je een kleine maar belangrijke verandering in je huis of bedrijf doorvoeren. Het draait allemaal om traditionele batterijen vervangen door oplaadbare batterijen. Deze zijn milieuvriendelijker omdat ze meerdere keren kunnen worden opgeladen en lange tijd kunnen worden gebruikt, waardoor er aanzienlijk minder afval is en er minder vaak nieuwe batterijen moeten worden gekocht.

Een ecologische en economische oplossing

Traditionele wegwerpbatterijen worden na gebruik gevaarlijk afval dat moeilijk te verwijderen is. Oplaadbare batterijen van Newell kunnen honderden keren worden opgeladen, waardoor minder afval ontstaat en geld wordt bespaard. Oplaadbare batterijen van Newell bieden hoge prestaties en betrouwbaarheid. Ze zijn ideaal voor het voeden van elektronische apparaten in huis, zoals afstandsbedieningen, speelgoed, zaklampen en kantoorapparatuur. Newell batterijen zijn gemakkelijk te gebruiken en zijn verkrijgbaar in verschillende maten, zodat ze in veel apparaten kunnen worden gebruikt. We bieden ook laders waarmee je de cellen snel en veilig kunt opladen, zodat je ze nog efficiënter kunt gebruiken.

Hier is nog iets dat je moet weten. Al onze oplaadbare batterijen en laders hebben een garantie van 40 maanden. Als er iets is dat je zorgen baart, laat het ons dan weten en onze schadeafdeling zal het probleem met spoed oplossen.

USB-C oplaadbare batterijen

Enige tijd geleden werden ook innovatieve USB-C oplaadbare batterijen aan ons assortiment toegevoegd. Elke cel in de nieuwe productlijn biedt tot 1.200 laadcycli. Dit betekent dat één oplaadbare batterij tot 1200 wegwerpbatterijen kan vervangen! We hebben er ook voor gezorgd dat we state-of-the-art technologie ondersteunen. Onze nieuwe batterijen zijn extreem bestand tegen zelfontlading. Als je ze volledig oplaadt, kun je er zeker van zijn dat ze ongeveer 80% van hun energie behouden na 12 maanden opslag. De batterijen met geïntegreerde USB-C-poorten zijn gemaakt met lithium-ion technologie. Hierdoor kunnen ze op elk moment worden opgeladen, ontladen en herhaaldelijk worden opgeladen. Met onze cellen voorkom je ook het optreden van het zogenaamde geheugeneffect, d.w.z. het "onthouden" van een kortere gebruikstijd.

Newell's reeks van de nieuwste "USB-C" producten is als volgt:

 • Newell AA USB-C 1550 mAh 2-pack blisterverpakking - AAA-batterijen behoren tot de populairste batterijen ter wereld. In de set vind je 2 oplaadbare batterijen van Newell met USB-C poorten en een stroomkabel. Je kunt ze onder andere gebruiken voor klokken, afstandsbedieningen, zaklampen, gamecontrollers, rookmelders, bloeddrukmeters of speelgoed.
 • Newell AAA USB-C batterij 500 mAh 2 stuks blisterverpakking - Een iets kleinere versie van de "sticks" werkt goed voor soortgelijke apparaten. Deze batterijen worden ook verkocht in sets van 2, inclusief de meegeleverde kabel.
 • Newell 9 V USB-C 500 mAh batterij - een uitstekend alternatief voor de traditionele 6F22 rechthoekige batterijen. De cellen worden onder andere gebruikt in radio's, rekenmachines, rookmelders, wandklokken of elektrische circuits voor wetenschappelijke doeleinden. USB-A / USB-C kabel inbegrepen.
 • Newell 18650 USB-C 2200 mAh batterij - cellen die steeds populairder worden, is er eindelijk een variant met een geïntegreerde USB-C poort. Ze worden onder andere gebruikt in camera's, camcorders, zaklampen, elektronische sigaretten, verdampers en elektrisch gereedschap.

Ga voor groen!

Klimaatverandering is een uitdaging waar we allemaal voor staan. Ieder van ons kan een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de opwarming van de aarde door weloverwogen beslissingen te nemen over ons energieverbruik en de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen te steunen. Overschakelen op hernieuwbare energie, de uitstoot van broeikasgassen verminderen en groene initiatieven steunen, zijn stappen die onze planeet en toekomstige generaties aanzienlijke voordelen kunnen opleveren.

Door energie-efficiënte LED-verlichting, oplaadbare batterijen en apparaten die geschikt zijn voor zonne-energie aan te bieden, willen we de planeet ondersteunen. Met deze oplossingen kan ieder van ons kleine maar belangrijke veranderingen doorvoeren die samen een grote impact hebben op het milieu.

Toevoegen aan mandje